Reklama
Bezpłatny webinar wakcji.pl!

Czym jest świadectwo dopuszczenia?

Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku prawodawstwo polskie uległo zmianom. Ich istotą było dostosowanie dotychczas obowiązujących regulacji i rozwiązań prawnych do przepisów i standardów obowiązujących w UE. Zmianie uległ także dotychczasowy system oceny wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej. Niemniej, niezależnie od tego, mając na względzie potrzebę zapewnienia ergonomii, użyteczności, a przede wszystkim bezpieczeństwa, nadal utrzymano dodatkowy obszar oceny zgodności dla wyrobów wykorzystywanych na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, który w świetle znowelizowanego w 2007 roku art. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej przybrał formę dopuszczania wspomnianych wyrobów przez CNBOP-PIB. Wspomniane przepisy objęły kilkanaście grup wyrobów, zarówno kluczowego sprzętu stanowiącego wyposażenie ekip ratowniczych, jak i urządzeń wchodzących w skład systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów. Istota i rola Istotą tych zmian było dostosowanie dotychczas obowiązujących regulacji i rozwiązań prawnych do przepisów i standardów obowiązujących w UE. Skutkiem tego w 2007 r. przepisy krajowe wymagały uzyskania w CNBOP-PIB dopuszczenia do użytkowania dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także dla wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy. System ten z niewielkimi zmianami obowiązuje do teraz. Dopuszczenia do użytkowania, o których mowa powyżej, są wydawane przez CNBOP-PIB w formie świadectwa dopuszczenia na okres 5 lat. Wprowadzenie systemu...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Poznaj nasze serwisy