Reklama

Granice prawne sprawowania funkcji KDR w ramach aktywności ratowniczych JOP

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (1). Tak w sposób ogólny ustawodawca odnosi się do zadań nakładanych na wybraną część systemu bezpieczeństwa państwa, która w obrębie jego bezpieczeństwa wewnętrznego realizuje powierzane zadania. Sprawne reagowanie na zagrożenia wymaga aktywizowania wewnątrz szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej dostępnych zasobów kompetencyjnie i potencjałowo przygotowanych do realizacji działań rzeczywistych. Strukturalnie w ramach ochrony przeciwpożarowej zadanie to realizuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powołany do życia rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2), będący jej systemem wykonawczym w kontekście aktywnego podejmowania i prowadzenia interwencji ratowniczych. KSRG stanowi integralną część struktury systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mając na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. KSRG skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez: gaszenie pożarów,likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),ratownictwo chemiczne i ekologiczne,ratownictwo techniczne,ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). System w ramach posiadanych...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Poznaj nasze serwisy