Reklama

Grupy poszukiwawczo–ratownicze gwarancją sprawności systemu ochrony ludności

Celem artykułu było wskazanie miejsca i roli grup poszukiwawczo-ratowniczych w systemie ochrony ludności. Przedmiotem rozważań stała się potrzeba ich funkcjonowania w kontekście podmiotów zapewniających ochronę życia, zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka. Grupy poszukiwawczo-ratownicze zapewniają siły i środki do ratowania życia oraz zdrowia. Ratownictwo stanowi nieodłączny element zapewniający bezpieczeństwo. Założony cel opracowania osiągnięto dzięki analizie literatury przedmiotu oraz doświadczeniu i wiedzy ekspertów udzielających wywiadu. W ramach podsumowania zaprezentowano wnioski wraz z rekomendacjami zmian, wskazując elementy wymagające poprawy lub modernizacji. Jednostki, podmioty, organizacje i instytucje stanowią podstawowy element niezbędny do zapewnienia ochrony ludności. Realizują zadania związane z ochroną życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego przed zagrożeniami naturalnymi czy niebezpieczeństwami powstałymi przy udziale człowieka. Jednym z wykonawców zadań ochrony ludności są grupy poszukiwawczo-ratownicze (GPR), stanowiące zaplecze sił i środków ratowniczych. Wyszkolone i kompetentne osoby posiadają wiedzę w zakresie: udzielania pomocy, planistyki, nawigowania oraz psychologii. Jedna z autorek artykułu należy do GPR-u oraz czynnie uczestniczy w poszukiwaniach osób zaginionych, dlatego postanowiła wybrać najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania i organizacji grup, przeprowadzić wywiad z ekspertami dostarczający informacji na temat mocnych i słabych stron, a także poprzez dokonanie analizy wyciągnąć wnioski w kwestii usprawnienia działań lub całkowitej ich modyfikacji w tym obszarze. Przy wykorzystaniu literatury przedmiotu, kwestionariusza obserwacji oraz wywiadu eksperckiego autorki wskazały miejsce i rolę grup poszukiwawczo-ratowniczych w systemie...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy