Reklama

Istota kierowania działaniami ratowniczymi

Kierowanie działaniami ratowniczymi stanowi złożony proces wymagający od funkcyjnego pełniącego rolę kierującego działaniem ratowniczym (KDR) wiedzy obszarowo bardzo rozległej i wykraczającej niejednokrotnie poza wiedzę typowo pożarniczą. Na taki stan rzeczy nakłada się wiele czynników, m.in. charakter i rozmiar zdarzenia, rodzaj sił i środków (SIS) oraz podmiotów biorących udział w zdarzeniu. Mówiąc o kierowaniu działaniem ratowniczym, należy podkreślić istotę znaczenia samej definicji, która określa, że jest to: planowanie, organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych (1). Definicja ta, pomimo że nie jest rozbudowana, w rzeczywistości stanowi niezwykle szeroki obszar tematyczny, który stawia KDR w świetle prawa w miejscu gwaranta bezpieczeństwa, ustanawiając go organem administracji publicznej posiadającym moc wydawania decyzji administracyjnych pod rygorem natychmiastowej wykonalności. To sprawia, że posiada on możliwość egzekucji nałożonych zadań. Obszary pojęciowe zawarte w definicji kierowania działaniami ratowniczymi, które w głównej mierze powinny być domeną KDR prezentują się następująco. Na ryc. 1 przedstawiono graficzną postać definicji kierowania działaniami ratowniczymi. Od funkcyjnego wstępującego w rolę KDR wymagane jest zatem świadome działanie, które jest prowadzone w sposób skoordynowany od samego początku do zakończenia działania, a strukturalnie powinno ono spełniać podstawowe elementy budowy struktury zarządzania na wzór zarządzania organizacjami, w których stosowany jest sprawdzony mechanizm pozwalający na ich sprawne funkcjonowanie. Niestety źródło definiujące pojęcie kierowania działaniami ratowniczymi (1) nie doprecyzowuje zakresu poszczególnych elementów definicji,...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy