Reklama

Kierujący działaniem ratowniczym jako organ administracyjny

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mającą na celu: ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń (1). Tak w sposób ogólny ustawodawca określa rolę i zadania przedmiotowego systemu będącego systemem wykonawczym dla obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w ramach którego realizuje on swoje zadania zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem (2). KSRG jako system wykonawczy umożliwia rzeczywiste podejmowanie działań ratowniczych przez właściwe dla danego zagrożenia elementy swojej struktury wymienione w nadrzędnej ustawie (1), które w formie ustrukturyzowanej mogą prowadzić działanie ratownicze będące odpowiedzią systemu na zaistniałe zagrożenie. Aktywizowanie struktur KSRG w celu likwidacji zagrożeń wymaga sprawnego zarządzania, które w formie kierowania sprawowane jest przez kierującego działaniem ratowniczym. To właśnie cechy prawne osobowości kierującego będą przedmiotem niniejszego artykułu, w którym autorzy postarają się ukazać istotę osobowości prawnej KDR z całym bagażem praw, uprawnień oraz obowiązków, a także odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Formy aktywności ratowniczej Mówiąc o formach aktywności ratowniczej, właściwych dla rodziny podmiotów skupiających się wokół obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w którym znajduje się ochrona przeciwpożarowa, należy wskazać, że prawnie mowa o dwóch formach aktywizowania struktur systemu. Jak wynika z przedstawionego schematu, aktywne reagowanie na występujące zagrożenia w ramach systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy