Reklama

Korzystanie z praw przez kierującego działaniem ratowniczym w świetle uregulowań formalnoprawnych

System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa funkcjonuje w oparciu o szereg rozwiązań oraz systemów wykonawczych zapewniających prognozowany poziom bezpieczeństwa. Jednym z tych systemów jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG), który w obszarze dziedzinowo przyporządkowanym ochronie przeciwpożarowej stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Ma on na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w działaniach ratowniczych. Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez: gaszenie pożarów,likwidację miejscowych zagrożeń,ratownictwo chemiczne i ekologiczne,ratownictwo techniczne,ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) (1). Występowanie zagrożeń charakterologicznie przypisanych jako właściwe dla usuwania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (JOP) wymusza na elementach struktury systemu ich aktywizowanie i podejmowanie działań rzeczywistych umożliwiających likwidację zagrożeń. W tym celu z pozycji ustawodawcy przygotowano prawne formy zwalczania powyższych zagrożeń, określając rodzaje aktywności ratowniczych właściwych dla JOP (akcja ratownicza, działanie ratownicze), które przy uwzględnieniu ich definicyjnych obszarów zapewniają możliwość sprawnego i jednocześnie pełnoprawnego usuwania zaistniałych zagrożeń. Zarówno jedna, jak i druga forma aktywności ratowniczej...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy