Reklama

Najnowsze wydanie magazynu W AKCJI już dostępne!

Najnowsze wydanie magazynu W AKCJI już dostępne!

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer magazynu „W Akcji”. Tematem tego wydania jest artykuł pt. Badanie skuteczności gaszenia akumulatorów litowo-jonowych za pomocą urządzenia gaśniczo- tnącego autorstwa Norberta Tuśnio, Łukasza Mańkowskiego oraz Dariusza Stachlewskiego. Artykuł ma charakter naukowy. Przedstawione są w nim badania autorów, a dodatkowo publikacja zawiera wiele ciekawych fotografii. Wnioski z przeprowadzonych badań pokazują, że urządzenie gaśniczo-tnące pozwala na ugaszenie płonącej, wysokonapięciowej baterii litowo-jonowej w zaledwie kilka minut. Minimalizowane jest ryzyko nawrotu palenia, a samochód elektryczny nie wymaga dalszego chłodzenia w kontenerze gaśniczym. Co więcej, technika ta jest w pełni bezpieczna, o czym autorzy mówią więcej w swoim tekście.

Piotr Gonera kontynuuje serię artykułów dotyczących zagrożeń powodowanych przez prąd elektryczny. W pierwszej części zostały przedstawione rodzaje napędów alternatywnych oraz budowa baterii HV. W drugiej części autor omawia przewody wysokiego napięcia, zagrożenia fizykochemiczne powstające przy zmianach termicznych zachodzących w ogniwie oraz taktykę działań gaśniczych w przypadku pożaru samochodu o napędzie elektrycznym lub hybrydowym.

Wraz z Arturem Wydrą, Łukaszem Faraliszem i Norbertem Wilczyńskim podjęliśmy temat związany z awaryjną dekontaminacją wstępną ratownika. Podczas działań z zakresu ratownictwa chemicznego i zagrożeń o charakterze CBRNE należy być przygotowanym na podjęcie poszkodowanego funkcjonariusza. Kluczowym elementem, oprócz ewakuacji i wdrożenia krytycznych procedur ratujących życie, będzie szybka dekontaminacja środków ochrony indywidualnej wraz z ich usunięciem.

W magazynie znajdziecie również kompleksowy artykuł autorstwa mojego, Artura Wydry i Dawida Lacha, który stanowi kompendium dotyczące charakterystycznych symptomów zdarzeń CBRNE/ HAZMAT i objawów klinicznych, które będą manifestowały osoby poszkodowane.

Mateusz Szymczak dokonuje analizy działań ratownictwa technicznego z zakresu specjalistycznego podczas zdarzenia w transporcie kolejowym, opierając się na przykładzie wykolejenia się wagonów pociągu towarowego w miejscowości Grabowno Wielkie. Szczegółowo opisane są działania ratownicze zakresu podstawowego oraz czynności ratownicze wykonywane przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego.

Waldemar Pruss oraz Katarzyna Osicka przedstawiają tematykę opasek uciskowych. W artykule jest stawiany duży nacisk na to, aby strażacy-ratownicy nosili przy sobie opaskę uciskową, np. w kieszeniach umundurowania. Takie podejście jak bardzo zasadne, ponieważ bardzo często w przypadku wystąpienia obrażeń wymagających założenia opaski uciskowej ratownicy mogą nie mieć przy sobie torby medycznej. To, jak ważne jest szybkie wdrożenie kontroli masywnych krwawień poprzez wykorzystanie opaski uciskowej, pokazuje fragment artykułu: „(…) brak użycia opaski uciskowej jest nieracjonalny i może spowodować śmierć osoby, której życie możemy uratować w tak prosty sposób”.

Marcin Ziomek na podstawie dotychczasowej współpracy pomiędzy Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji SBŁ-ITEE a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu opisuje zorganizowane szkolenie w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Część 1. Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W szkoleniu wzięli udział strażacy – członkowie grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego PSP z terenu województwa mazowieckiego. Tematyka dotyczyła charakterystyki: związków chemicznych, reakcji chemicznych, metod postępowania z substancjami chemicznymi i odpadami, poboru próbek i identyfikacji czynnika chemicznego oraz podstaw mikrobiologii. Oprócz części teoretycznej były także prowadzone zajęcia praktyczne w laboratorium.

Maciej Piątek podjął się tematu otwierania mieszkań. Takie interwencje to codzienność podczas wyjazdów jednostek straży pożarnej. Mogą jednak generować one pewne problemy. Autor przedstawia przykłady takich zdarzeń, które okazały się dla ratowników niebezpieczne, a w niektórych przypadkach nawet tragiczne. Maciej Piątek podaje także podstawy prawne decyzji o wejściu do zamkniętego mieszkania.

W wywiadzie, który także przeczytacie w tym numerze, poznacie Krzysztofa Puzę, znanego w środowisku jako Puzi. Krzysztof jest strażakiem Państwowej Straży Pożarnej, ratownikiem-kierowcą w JRG 1 PSP Katowice i ochotnikiem w OSP Tąpkowice. Z wywiadu dowiecie się więcej o początkach jego drogi w straży pożarnej, a także o tym, że straż nie jest jedyną jego pasją.

Z tego miejsca chciałbym również serdecznie zaprosić wszystkich na tegoroczną XXII Konferencję „Innowacje w Ratownictwie”, która odbędzie się już 6-7 czerwca w Strykowie.

Życzę miłej lektury!
Kamil Biały
Redaktor naczelny magazynu „W Akcji”

Spis artykułów:

 • Badanie skuteczności gaszenia akumulatorów litowo-jonowych za pomocą urządzenia gaśniczo-tnącego
  Norbert Tuśnio, Łukasz Mańkowski, Dariusz Stachlewski
 • Rozwój kompetencji merytorycznych strażaków poprzez teoretyczne i praktyczne szkolenie z zakresu zasad likwidacji chemicznych zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz minimalizacji ich skutków
  Marcin Ziomek
 • Analiza działań ratownictwa technicznego z zakresu specjalistycznego podczas zdarzenia w transporcie kolejowym
  Mateusz Szymczak
 • Zdarzenia CBRNE – charakterystyczne symptomy oraz objawy kliniczne
  Artur Wydra, Kamil Biały, Dawid Lach
 • Otwarcie mieszkania – puszka Pandory w służbie strażaków
  Maciej Piątek
 • Opaski uciskowe
  Waldemar Pruss, Katarzyna Osicka
 • Awaryjna dekontaminacja wstępna poszkodowanego ratownika
  Kamil Biały, Artur Wydra, Łukasz Faralisz, Norbert Wilczyński
 • Orange is the new black – część II
  Piotr Gonera
 • Wywiad: Nie bagatelizujmy roli kierowcy-ratownika w straży – rozmowa z Krzysztofem Puzą
  Kinga Jarząbek

CZYTAJ TERAZ ONLINE lub ZAMÓW PAKIET Z PRENUMERATĄ
i ciesz się także wydaniem papierowym!

Reklama
Poznaj nasze serwisy