Reklama

Niebezpieczny transport – wyciek mazutu

W Myszkowie, w województwie śląskim, w grudniu 2016 roku doszło do najechania składu węgla na skład cysterny z olejem opałowym. Zdarzenie wstępnie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria. Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym materiałów niebezpiecznych regulują w Polsce RID, czyli Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), oraz Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do Umowy międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS). Obowiązek stosowania regulaminu RID jest konsekwencją Dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, która została implementowana do polskiego prawa przez Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych. Na mocy powyższych regulacji każde przedsiębiorstwo transportujące materiały niebezpieczne ma obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych, który jest odpowiedzialny za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska wynikających z przewozu towarów niebezpiecznych. Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia doradcy, zostały szczegółowo określone w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych. Ponadto każdy przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z transportem, załadunkiem, rozładunkiem lub pakowaniem towarów niebezpiecznych ma obowiązek stosowania się do przepisów prawa, procedur i obowiązków, które są uzależnione od rodzaju przewożonego medium. Większą część tych obowiązków nałożono na nadawcę przesyłki oraz na przewoźnika. Dobór opakowania do przesyłki wynika z charakterystyki i właściwości towaru, efektem czego jest umieszczenie na opakowaniu nalepki ostrzegawczej...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy