Reklama

Nowe wytyczne dotyczące postępowania podczas zdarzeń z samochodami z napędem elektrycznym i hybrydowym

wak-wakcji-Nowe wytyczne dot. zdarzeń z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi
fot. iStock

Zespół zadaniowy powołany przez Komendanta Głównego PSP przygotował „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami z napędem elektrycznym i hybrydowym”. Nowy dokument zastąpił wytyczne obowiązujące od 2020 r.

Zaktualizowane wytyczne dotyczące działań podczas zdarzeń z „elektrykami” i „hybrydami” zostały zatwierdzony 25 maja 2023 roku. Poprzedni dokument („Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami osobowymi z napędem elektrycznym”) obowiązywał od 2020 roku.

Główne zmiany w stosunku do wytycznych z 2020 r. to:

  • rozszerzenie zasad o pojazdy hybrydowe, czyli kombinację napędu elektrycznego i spalinowego;
  • rozszerzenie zasad o pojazdy inne niż osobowe – liczba pojazdów o napędzie elektrycznym poruszających się po drogach rośnie w dużym tempie, tym samym zwiększa się ilość pojazdów dostawczych, ciężarowych oraz autobusów o napędzie elektrycznym;
  • podkreślenie ważności odpowiedniego rozpoznania i korzystania z kart ratowniczych pojazdów;
  • wymienienie najnowszych rozwiązań stosowanych przez producentów, które mają ułatwić prowadzenie działań i rozpoznanie samochodu;
  • określenie sytuacji oraz temperatur kwalifikujących do podjęcia decyzji o konieczności chłodzenia akumulatora, w tym również czasów oraz interwałów chłodzenia;
  • zwrócenie uwagi na zagrożenie związane z wydzielaniem się gazów palnych i toksycznych podczas rozkładu termicznego akumulatora, a tym samym konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, czujników wielogazowych oraz konieczności podejścia do działań „z wiatrem w plecy” lub z wytworzonym strumieniem powietrza z wentylatora oddymiającego;
  • zwrócenie uwagi na odpowiednie środki gaśnicze oraz sposób ich podawania;
  • opisanie sposobów ewentualnego wykorzystania kontenera w celu zatopienia samochodu elektrycznego;
  • podkreślenie zakazu ingerencji (cięcie, zgniatanie, otwieranie) w akumulatory, przewody i pozostały osprzęt wysokiego napięcia;
  • rozszerzenie katalogu czynności i informacji niezbędnych do zawarcia podczas przekazania miejsca.

Dokument do pobrania TUTAJ.

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy