Reklama
Bezpłatny webinar wakcji.pl!

Nowi zastępcy komendantów wojewódzkich PSP

Nowi zastępcy komendantów wojewódzkich PSP
fot. KG PSP

Komendant główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski dokonał serii powołań na stanowiska zastępców komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Powołania w województwie śląskim i zachodniopomorskim

23 kwietnia 2024 r. w Komendzie Głównej PSP zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Józef Galica wręczył decyzje personalne:

  • st. bryg. Damianowi Legierskiemu, który został zastępcą śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • st. bryg. Krzysztofowi Makowskiemu, powołanemu na zastępcę zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • bryg. Markowi Michalakowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków zastępcy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

W uroczystości uczestniczyli komendanci wojewódzcy: st. bryg. Wojciech Kruczek (Śląsk) oraz st. bryg. Mirosław Pender (Zachodniopomorskie).

Nowi zastępcy w województwach dolnośląskim, lubuskim i podlaskim

Następnego dnia, w środę 24 kwietnia 2024 r. komendant główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski wręczył kolejne decyzje:

  • st. bryg. Andrzejowi Fischerowi oraz st. bryg. Piotrowi Grzybowi, obaj powołani na zastępców dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • bryg. Jarosławowi Korzeniewskiemu, bryg. Rafałowi Koniecznemu oraz bryg. Bartłomiejowi Mądremu, nowym zastępcom lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • st. bryg. Grzegorzowi Lisowskiemu i st. bryg. Marcinowi Wierelowi, którzy zostali zastępcami podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Wręczenie decyzji odbyło się w obecności zastępcy komendanta głównego PSP bryg. Pawła Frysztaka oraz komendantów wojewódzkich: st. bryg. Marka Hajduka (Dolny Śląsk), st. bryg. Janusza Drozdy (Lubuskie) i bryg. Janusza Kondrata (Podlaskie).

Źródło: KG PSP

Reklama
Poznaj nasze serwisy