Reklama

Organizacja struktury kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym

Świadomość środowiska pożarniczego na temat zasad organizacji struktur kierowania akcją bądź innym działaniem ratowniczym powinna być na jak najwyższym poziomie. W artykule przedstawiono zarys całości zagadnienia z uwypukleniem poziomu interwencyjnego, który jako najczęściej wprowadzany na miejscu zdarzenia stanowi dobry przykład do konstruktywnych dywagacji na temat poprawy funkcjonalności proponowanych przez ustawodawcę rozwiązań. Każdego dnia w skali kraju siły i środki Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (JOP) dysponowane są do usuwania zdarzeń niebezpiecznych. Formalnie państwo jako podmiot prawa zobowiązane jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla swoich obywateli, co realizowane jest m.in. poprzez stosowanie narzędzi organizacyjno-prawnych umożliwiających wdrażanie rozwiązań systemowych w celu likwidacji zaistniałych zagrożeń. Mówiąc o interwencjach podejmowanych przez JOP, należy skupić się obszarowo na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, co z kolei skłania się w kierunku Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (1) oraz Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (2). Ustawy, o których mowa, obszarowo określają m.in. podstawowe rodzaje działań podejmowanych przez JOP w celu likwidacji danych zagrożeń, określając jednocześnie podmioty wskazane do ich likwidacji. Narzędziem wykonawczym systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zapewniającym skuteczność działań podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstały na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Organizacja KSRG usystematyzowana została dokumentem rangi rozporządzenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (3), które szczegółowo określa zakres zadań oraz rodzaj czynności przewidzianych do realizacji w ramach...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy