Reklama
Bezpłatny webinar wakcji.pl!

Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich – podsumowanie informacji

Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich - podsumowanie informacji
fot. kpt. Mateusz Krzystański, Państwowa Straż Pożarna

W Siemianowicach Śląskich doszło do poważnego pożaru składowiska toksycznych odpadów. Na miejscu działało ponad 230 strażaków.

Piątek, 10 maja

W piątek 10 maja 2024 r. wybuchł pożar na terenie składowiska odpadów o powierzchni około 5500 m2 w Siemianowicach Śląskich. O godzinie 14:00 w akcji gaśniczej uczestniczyło 160 strażaków i 40 pojazdów strażackich, w tym grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Na tamten moment stwierdzono brak osób poszkodowanych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało wówczas ostrzeżenie dla mieszkańców, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien.

Sobota, 11 maja

Kolejnego dnia stwierdzono, że pożar obszaru składowiska odpadów o wielkości około 6000 m2 został skontrolowany. W kulminacyjnym momencie działań przeciwpożarowych zaangażowanych było ponad 230 strażaków i 90 pojazdów strażackich.

Niestety, fragmenty zanieczyszczeń przedostały się do pobliskiego cieku wodnego, Rowu Michałkowickiego. Jak podała straż pożarna, zainstalowano rękawy sorbcyjne i zapory, by ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji.

Co istotne, pomiary jakości powietrza przeprowadzone w piątek i sobotę przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i trzy mobilne laboratoria PSP nie wykazały przekroczeń norm.

Źródło: KG PSP

Reklama
Poznaj nasze serwisy