Reklama

Prawie 80 milionów dla OSP na zakup samochodów

Jednostki OSP mogą wziąć udział w konkursie na dofinansowanie do zakupu średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z pełnym wyposażeniem. Można już składać wnioski.

Konkurs na dofinansowanie z Unii Europejskiej trwa od 31 marca. Wnioski konkursowe można składać jedynie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA. Działanie zostało ogłoszone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i jest skierowane do podmiotów działających na terenie województwa mazowieckiego. Na realizację konkursu przeznaczono prawie 80 milionów złotych.

W ramach naboru możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Wsparcia nie można pozyskać na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a także jedynie specjalistycznego wyposażenia. Dofinansowanie uzyskają tylko JST lub OSP, które zakupią w ramach projektu nie więcej niż jeden średni albo ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto jako element dodatkowy możliwe jest pozyskanie dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych dotyczących zmian klimatu i ochrony zasobów wodnychczytamy na stronie projektu.

Wnioski konkursowe można składać przy pomocy platformy MEWA od 31 marca do 10 maja.

Konkurs odbywa się w ramach działania 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Źródło: mazowia.eu/bip/

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy