Reklama

Ratownictwo w obliczu zagrożenia powodziowego

Wydawać by się mogło, że żywioł wody to sprzymierzeniec strażaków, który pomaga im w walce z innym żywiołem, czyli ogniem. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, woda jako żywioł bywa nieprzewidywalna i nieraz to właśnie z nią muszą się zmagać strażacy, a w ramię w ramię z nimi inne służby ratownicze. Lokalne podtopienia i powodzie bardzo często łączą się z licznymi stratami materialnymi, a nieraz nawet i ofiarami w ludziach. Powodzie i podtopienia to jedne z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych, będące zjawiskami o charakterze ekstremalnym, często gwałtownymi i występującymi nieregularnie. Zgodnie z definicją ustawową zaczerpniętą z prawa wodnego to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest nią pokryty, w szczególności wywołane przez wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych czy kanałach oraz od strony morza. Z powodziami mamy najczęściej do czynienia wiosną w wyniku wezbrań związanych z topnieniem śniegu lub w wyniku gwałtownych opadów. Także pojawiające się w okresie wiosennym zatory lodowe na rzekach stanowią duże zagrożenie powodziowe, uniemożliwiając spływ wody w dół rzek. Ochrona przeciwpowodziowa Zgodnie z uregulowaniami ustawowymi ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej oraz samorządowej i jest związana z zarządzaniem kryzysowym realizowanym również przez te organy, a także z ochroną ludności (dawniej zwaną obroną cywilną). Opracowywane na różnych szczeblach administracyjnych plany operacyjne ochrony przed powodzią stanowią swego rodzaju zakres przedsięwzięć w celu niedopuszczenia do powodzi. Ponadto zagrożenie powodziowe jest charakteryzowane w ramach planów zarządzania kryzysowego. Są również...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy