Reklama
Tylko online

Rola ratowników KPP w kontekście zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Ratownikiem KPP może zostać osoba, która uzyskała tytuł ratownika po odbyciu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego. W ramach posiadanego tytułu ratownik KPP ma możliwość współdziałania z jednostkami systemu. Szczególny rodzaj współpracy pomiędzy ratownikiem KPP a wykwalifikowanym personelem medycznym jest dostrzegalny podczas imprez masowych, na których to stanowią oni filar zabezpieczenia medycznego. Słowa kluczoweratownik KPP, kwalifikowana pierwsza pomoc, impreza masowa, zabezpieczenie medyczne Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa nie tylko zasady funkcjonowania systemu ratownictwa, ale też zawód ratownika medycznego oraz uprawnienia ratownika i ratownika KPP (1). Zatem ustawa ta przewiduje możliwość współpracy ratownika medycznego z ratownikiem posiadającym ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Współdziałanie obydwóch ratowników jest szczególnie zauważalne podczas różnego rodzaju imprez masowych, do których są zaliczane między innymi: festiwale artystyczne, widowiska sportowe, przeglądy kulturowe. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych Zabezpieczenie medyczne ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników. W świetle Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (2) na mocy art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (3) zabezpieczenie medyczne obejmuje co najmniej: zespoły wyjazdowe;zespół bez lekarza odpowiadający wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego (2),...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy