Reklama

Rozwój technologii mgły wodnej w działaniach interwencyjnych

W publikacji omówiono taktykę gaszenia pożarów z użyciem mgły wodnej wytwarzanej przez różne rodzaje urządzeń. Obecnie jako cele strategiczne w nowoczesnym podejściu do działań gaśniczych przyjmuje się: stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla strażaków, ograniczenie wtórnych szkód w mieniu spowodowanych oddziaływaniem wody i dymu oraz zminimalizowanie środowiskowych skutków gaszenia pożarów. Mgła wodna jest coraz powszechniej wykorzystywana w działaniach gaśniczych przez straż pożarną w Polsce (zarówno zawodową, jak i ochotniczą). Coraz więcej jednostek wyposażanych jest w urządzenia gaśnicze mgłowe zamawiane przez Komendę Główną PSP (zakupy centralne sprzętu), nierzadko dofinansowane z NFOŚiGW, a także z innych funduszy. Liczne ochotnicze straże pożarne przekonały się o skuteczności tego rozwiązania i wyposażają swoje samochody ratowniczo-gaśnicze w te specjalistyczne urządzenia. Bardzo merytorycznie jest również uzasadniana potrzeba realizacji takiego doposażenia. We wnioskach projektowych wskazywana jest konieczność zakupu takich urządzeń z powodu zmieniającego się klimatu oraz ograniczonego dostępu do wody. Zastosowanie tych urządzeń przyczynia się do znacznego zmniejszenia zużycia wody podczas działań gaśniczych, przez co efektywniej chronione jest środowisko naturalne, ponieważ mniej wody jest pobierane do gaszenia oraz mniej zanieczyszczonej wody trafia do gruntu. Kolejnymi zaletami są znaczne podniesienie bezpieczeństwa dla ratowników oraz możliwość zamontowania systemu na każdym samochodzie. Kryterium wyboru jednostek w zakresie konieczności wyposażenia w urządzenia gaśnicze mgłowe w pierwszej kolejności powinno wynikać z analizy zagrożeń i oceny ryzyka, a także z wniosków...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy