Reklama

Stosowanie wyłączeń ADR w działalności PSP na przykładzie przewozu tlenu medycznego

Pandemia COVID-19 nałożyła na Państwową Straż Pożarną dodatkowe zadania związane z magazynowaniem i transportem tlenu medycznego. W związku z pojawiającymi się awariami systemów dystrybucji tlenu w szpitalach, które hospitalizowały znaczną część pacjentów poddawanych tlenoterapii, konieczne było stworzenie mobilnego zapasu tlenu rozlokowanego w magazynach utworzonych na bazie wybranych JRG w całym kraju. Przyjrzyjmy się zatem warunkom dotyczącym transportu i magazynowania tego jakże cennego z punktu widzenia zdrowia publicznego materiału realizowanego przez PSP. Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych, do których zaliczamy również gazy, uregulowany jest w dwóch podstawowych dokumentach prawnych: Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) oraz w Umowie Międzynarodowej ADR zawartej w Oświadczeniu rządowym z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 874). W ramach działalności Państwowej Straży Pożarnej pojawiło się dodatkowe zadanie związane z zapewnieniem dostępu do tlenu medycznego w sytuacji awarii lub przeciążenia urządzeń służących do dystrybucji tlenu medycznego. Jako lek, a jednocześnie materiał niebezpieczny, w transporcie podlega on szczególnemu nadzorowi. Potwierdzeniem zgodności procesów wytwarzania tlenu medycznego z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania jest Certyfikat GMP. Potwierdza on także odpowiednią zawartość tlenu...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy