Reklama

Strażacy w kontakcie z osobami z dysfunkcją słuchu – praktyczne wskazówki

Strażak, wykonując powierzone mu zadania, niejednokrotnie zmaga się z różnego rodzaju trudnościami. Napotykane przeciwności są związane z żywiołami oraz barierami komunikacyjnymi. Do tych ostatnich niewątpliwie należą kontakty z osobami głuchymi. Brak szkoleń z zakresu podstawowej znajomości języka migowego i kultury osób z dysfunkcją słuchu utrudnia komunikację pomiędzy strażakiem a poszkodowanym. Poznanie wymienionych elementów pomoże poprawić jakość udzielanej przez jednostki pożarnicze pomocy. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej zadaniem funkcjonariusza pożarnictwa jest niesienie pomocy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, bez względu na: rasę, narodowość, religię, poglądy polityczne, płeć, status społeczny i inne różnice (1). Wśród osób potrzebujących pomocy nierzadko mogą znajdować się osoby z dysfunkcją słuchu, których liczba w Polsce, w zależności od źródła, waha się od 100 (2) do 100 000 (3) osób. Ten dość rozległy przedział jest konsekwencją braku powszechnie przyjętej klasyfikacji głuchoty. Należy w tym miejscu zauważyć, że głusi, jako jedyna społeczność z dysfunkcjami, wykształcili własny język oraz odrębną tożsamość kulturową. Mając to na uwadze, celem niniejszego opracowanie jest wskazanie funkcjonariuszom pożarnictwa sposobów komunikacji z głuchymi oraz wskazanie zakresu przysługujących im praw. Będą one przydatne nie tylko podczas przeprowadzania akcji ratowniczych, lecz również podczas szkoleń czy też współpracy z pozostałymi służbami ratowniczymi. Komunikacja osób z dysfunkcją słuchu Język polski foniczny jest dla wielu osób z dysfunkcją słuchu językiem obcym....

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy