Reklama

Współpraca Państwowej Straży Pożarnej i Policji

Państwowa Straż Pożarna i Policja stanowią przykład formacji, które wzajemnie uzupełniają się kompetencyjnie w realizacji zadań. Autorzy artykułu omawiają możliwy zakres współpracy między wymienionymi służbami i podają przykłady najbardziej efektywnych inicjatyw. Policja oraz Państwowa Straż Pożarna, pomijając fakt współdziałania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, stanowią przykład formacji wzajemnie uzupełniających się kompetencyjnie w realizacji zadań. Straż pożarna dysponuje zasobami umożliwiającymi pokonywanie przeszkód budowlanych, asekurację i zapewnianie fizycznego bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji ratowniczej czy też użyczanie specjalistycznego sprzętu, jakim policja często nie dysponuje, a niejednokrotnie zmuszona jest go wykorzystywać. Dodatkowo kwestię zapewniania bezpieczeństwa przez PSP możemy rozpatrywać dwutorowo. Należy rozgraniczyć zapewnienie typowej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenie środowiska pracy, czyli np. wykorzystanie patroli rozpoznania minersko-pirotechnicznego, które dokonują tzw. „odbioru miejsca”, czyli sprawdzą je pod kątem obecności ewentualnych urządzeń, materiałów czy mieszanin wybuchowych. Świetną ilustracją takiego stanu rzeczy są chociażby likwidacje nielegalnych laboratoriów, gdzie dla zapewnienia bezpieczeństwa działań w strefie niebezpiecznej konieczne jest użycie aparatów oddechowych. Poza nielicznymi wyjątkami, jak Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” czy grupy płetwonurków, takie wyposażenie nie jest przewidziane dla jednostek policyjnych. Brak centralnej jednostki do likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych, jak ma to miejsce w Holandii czy też Belgii, narzuca na policję konieczność współpracy w tym zakresie ze specjalistycznymi grupami ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Z kolei tym...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy