Reklama

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych podczas awaryjnych uwolnień gazów palnych, w szczególności LNG – zdobyte doświadczenia

W artykule przedstawiono możliwe scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z udziałem LNG, uwzględniając udział bezzałogowych statków powietrznych podczas rozpoznania. Zebrano zidentyfikowane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji lotu z wykorzystaniem BSP. W podsumowaniu zarekomendowano podział obowiązków dla operatora drona i jego kamery. W ostatnich latach LNG oraz inne gazowe węglowodory zyskują na znaczeniu jako paliwo do pojazdów i źródło energii. Transport i magazynowanie LNG daje możliwość dywersyfikacji źródeł i kierunków zaopatrzenia w błękitne paliwo. W skład LNG wchodzą przede wszystkim metan (98%) oraz śladowe ilości propanu, butanu i azotu. Aby otrzymać LNG, należy przeprowadzić operację skraplania gazu ziemnego, która polega na schłodzeniu gazu do temperatury -162°C. Dzięki temu gaz ziemny zmniejsza swoją objętość ok. 600 razy, przez co można go łatwo transportować w zbiornikach kriogenicznych. LNG stwarza zagrożenie pożarowe, wybuchowe, toksykologiczne oraz kriogeniczne. Gazowe węglowodory generują zagrożenia, które wymagają specjalistycznej wiedzy, m.in. jak reagować na skutki ewentualnego zdarzenia awaryjnego. Przykładowo, zastosowanie wody do gaszenia rozlewiska ciekłego LNG będzie intensyfikować spalanie, gdyż woda o temperaturze otoczenia będzie szybciej ogrzewać ciekły LNG o temperaturze -162°C, przez co więcej paliwa w formie gazowej będzie dostawać się do strefy spalania. Artykuł ma na celu rozpoczęcie dyskusji dot. ewentualnego wykorzystania dronów podczas zdarzeń z udziałem LNG, jednak na początku należy uświadomić czytelnika, że strefy zagrożenia wybuchem wyznacza się i obowiązują one,...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją

Dlaczego warto wykupić subskrypcję? Otrzymujesz dostęp do:

  • Wszystkich artykułów w 12 kategoriach tematycznych
  • Wydań magazynu „W Akcji” w strefie czytaj online
  • Materiałów video
  • Ciekawych wywiadów z osobami z branży strażackiej
  • Kalendarium aktualnych wydarzeń, szkoleń itp.
  • Newsów
  • Katalogu sprzętu strażackiego
Wykup dostęp

Logowanie

Reklama
Magazyn Nowoczesnego Strażaka
Reklama
Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie wakcji.pl
Poznaj nasze serwisy